Từ năm 2020 chúng tôi ngưng hỗ trợ viết luận văn
Email: dataluanvan68@gmail.com chuyên hỗ trợ xử lý số liệu SPSS AMOS
Facebook:https://www.facebook.com/dichvuspss2/

Viết thuê luận văn theo yêu cầu

Bạn kém về khả năng viết lách và các kĩ năng cơ bản để làm các bài luận văn, báo cáo. Hoặc bạn không đủ thời gian viết luận văn và cần sử dụng dịch vụ làm luận văn thuê ?

Luận văn 68 nhận viết thuê luận văn theo yêu cầu uy tín- bảo mật
Luận văn 68 thực hiện dịch vụ hỗ trợ đối với

1. Loại bài

 • Luận án tiến sỹ
 • Luận văn cao học, thạc sỹ
 • Luận văn tốt nghiệp
 • Đề án môn học
 • Bài tập lớn
 • Nghiên cứu khoa học
 • ...
2. Nhóm ngành
 • Kinh tế
 • Marketing/ Thương hiệu
 • Giáo dục
 • Xã hội học
 • Kinh tế chính trị
 • ...
3. Mức độ hỗ trợ, dịch vụ
 • Viết đề cương
 • Viết luận văn theo đề cương, bài mẫu
 • Viết theo số liệu
 • Viết mới- không tham khảo
 • Viết thuê một phần hoặc toàn bộ
 • Thu thập, xử lý sô liệu trên SPSS
 • ...
Vui lòng liên hệ và gửi các tài liệu cũng như yêu cầu cụ thể vào email của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Căn cứ vào tài liệu chúng tôi sẽ có các tư vấn, đề xuất timeline, kinh phí phù hợp

Hỗ trợ riêng SPSS tại: dichvuspss2@gmail.com
Chat trên Messenger (facebook) >>> Nhấn vào đây
Hotline 083 5070 234

Gọi cho chúng tôi bằng cách nhấn vào SĐT màn hình nếu bạn dùng điện thoại

LIên kết trang:
isuzu vĩnh phát | xe tải isuzu vĩnh phát | xe tai vinh phat | giá xe tải vinh phat