Từ năm 2020 chúng tôi ngưng hỗ trợ viết luận văn
Email: dataluanvan68@gmail.com chuyên hỗ trợ xử lý số liệu SPSS AMOS
Facebook:https://www.facebook.com/dichvuspss2/

Kiểm định độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha

Độ tin cậy của thang đo được đánh giá bằng phương pháp nhất quán nội tại qua hệ số Cronbach’s Alpha. Sử dụng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha trước khi phân tích nhân tố EFA để loại các biến không phù hợp vì các biến rác này có thể tạo ra các yếu tố giảHệ số tin cậy Cronbach’s Alpha chỉ cho biết các đo lường có liên kết với nhau hay không; nhưng không cho biết biến quan sát nào cần bỏ đi và biến quan sát nào cần giữ lại. Khi đó, việc tính toán hệ số tương quan giữa biến-tổng sẽ giúp loại ra những biến quan sát nào không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái niệm cần đo

Các tiêu chí được sử dụng khi thực hiện đánh giá độ tin cậy thang đo:
– Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng nhỏ (nhỏ hơn 0,4); tiêu chuẩn chọn thang đo khi có độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,6 .
– Các mức giá trị của Alpha: lớn hơn 0,8 là thang đo lường tốt; từ 0,7 đến 0,8 là sử dụng được; từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng trong trường hợp khái niệm nghiên cứu là mới hoặc là mới trong bối cảnh nghiên cứu
– Các biến quan sát có tương quan biến-tổng nhỏ (nhỏ hơn 0,4) được xem là biến rác thì sẽ được loại ra và thang đo được chấp nhận khi hệ số tin cậy Alpha đạt yêu cầu (lớn hơn 0,7).
Dựa theo thông tin trên, nghiên cứu thực hiện đánh giá thang đo dựa theo tiêu chí:
– Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng nhỏ hơn 0,4 (đây là những biến không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái niệm cần đo và nhiều nghiên cứu trước đây đã sử dụng tiêu chí này).
– Chọn thang đo có độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,6 (các khái niệm trong nghiên cứu này là tương đối mới đối với đối tượng nghiên cứu khi tham gia trả lời).

Minh họa trên SPSS 20

Vào menu Analyze->Scale->Reliability Analysis
Chọn các câu hỏi trong cùng một nhân tố qua cột bên phải,


Sau đó nhấn vào Statistic, check vào ô Scale if item deleted. Sau đó bấm Continue, sau đó bấm OK


Cách loại biếnVới ảnh trên loại LI9, LI14, LI15 vì tương quan biến tổng <0,4. Bỏ 3 biến này ra và chạy lại được bảng dưới


Loại tiếp LI8 dù tương quan biến tổng >0,4 nhưng nếu bỏ nó ra thì đọ tin cậy của thang đo này cao hơn 0,898>0,897

Các bạn cứ loại dần ra đến khi nào còn các biến cho ra bảng CA thỏa mãn
+ Các số tại cột Corrected Item-Total Correlation đều > 0,4

+ Các số tại cột Cronbach's Alpha if Item Deleted đều nhỏ hơn số ghi trong ô Cronbach's Alpha phía trên là các biến còn lại đều ùng được

Hỗ trợ riêng SPSS tại: dichvuspss2@gmail.com
Chat trên Messenger (facebook) >>> Nhấn vào đây
Hotline 083 5070 234

Gọi cho chúng tôi bằng cách nhấn vào SĐT màn hình nếu bạn dùng điện thoại

LIên kết trang:
isuzu vĩnh phát | xe tải isuzu vĩnh phát | xe tai vinh phat | giá xe tải vinh phat