Từ năm 2020 chúng tôi ngưng hỗ trợ viết luận văn
Email: dataluanvan68@gmail.com chuyên hỗ trợ xử lý số liệu SPSS AMOS
Facebook:https://www.facebook.com/dichvuspss2/

Dịch vụ viết luận văn giá rẻ | Luận văn uy tín- bí mật

Luận văn 68 trân trọng hỗ trợ dịch vụ luận văn giá rẻ cho các bạn


Gía rẻ, không hẳn là ít tiền, mà là bạn được nhiều lợi ích nhất, dịch vụ tốt nhất với cùng mắc giá mà các dịch vụ khác hỗ trợ

Điều đó cũng có nghĩa là với những yêu cầu bình thường, Luận văn 68 hỗ trợ các bạn với kinh phí hợp lý nhấtLuận văn 68 thực hiện dịch vụ hỗ trợ đối với

1. Loại bài

 • Luận án tiến sỹ
 • Luận văn cao học, thạc sỹ
 • Luận văn tốt nghiệp
 • Đề án môn học
 • Bài tập lớn
 • Nghiên cứu khoa học
 • ...
2. Nhóm ngành
 • Kinh tế
 • Marketing/ Thương hiệu
 • Giáo dục
 • Xã hội học
 • Kinh tế chính trị
 • ...
3. Mức độ hỗ trợ, dịch vụ
 • Viết đề cương
 • Viết luận văn theo đề cương, bài mẫu
 • Viết theo số liệu
 • Viết mới- không tham khảo
 • Viết thuê một phần hoặc toàn bộ
 • Thu thập, xử lý sô liệu trên SPSS
 • ...
Vui lòng liên hệ và gửi các tài liệu cũng như yêu cầu cụ thể vào email của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Căn cứ vào tài liệu chúng tôi sẽ có các tư vấn, đề xuất timeline, kinh phí phù hợp

Hỗ trợ riêng SPSS tại: dichvuspss2@gmail.com
Chat trên Messenger (facebook) >>> Nhấn vào đây

Gọi cho chúng tôi bằng cách nhấn vào SĐT màn hình nếu bạn dùng điện thoại